Ga direct naar de inhoud

Over ons

Publicatiedatum 22-10-2019 | Laatste update 31-01-2022

Waarom afpakken?

Het afpakken van crimineel vermogen is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en ondermijning.

Veel delicten hebben geldelijk gewin als doel. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen op een plek geraakt die hen pijn doet, namelijk in hun portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten weer worden geherinvesteerd.

Afpakken kan op veel manieren. Niet altijd hoeft hier strafrecht te worden ingezet. Soms is het effectiever om criminele winsten op andere manieren af te pakken, bijvoorbeeld via de fiscus of - bij faillissementsfraude - de curator.

Waarom een Digitaal Platform Afpakken?

Sinds de start van het Versterkingsprogramma afpakken in 2011 wordt veel kennis en kunde op het gebied van afpakken 'versnipperd' aangeboden. De terechte klacht vanuit de opsporing en het OM is dat veel informatie niet terug te vinden is. Het Digitaal Platform Afpakken voorziet in de behoefte om beschikbare kennis en kunde op het terrein van afpakken op één plek samen te brengen. Dit platform is een initiatief van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket. De primaire doelgroep zijn de medewerkers van de opsporing en het OM. Dit is de reden dat vooralsnog gekozen is voor een besloten platform.

"Het Digitaal Platform is het platform van en voor afpakkers"

Wat is er te vinden op dit platform?

Het kiezen voor de juiste modaliteit van afpakken bij het opwerken van strafrechtelijke onderzoeken wordt in de praktijk geregeld als lastig ervaren. Het Digitaal Platform Afpakken geeft tips, tools en ondersteuning aan de medewerkers. Bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen staan zij niet alleen.

In de gevallen dat gekozen is voor een strafrechtelijke aanpak worden de medewerkers stap voor stap meegenomen in de beslaglegging, de afhandeling en de registratie hiervan. Het Digitaal Platform Afpakken geeft ook ondersteuning bij de berekening van het wederrechtelijk voordeel en het schrijven van een effectieve ontnemingsrapportage.